Del på facebook / mail:

Ånd i Hverdagen

Ligesom i den klassiske musik er der i verdenslitteraturen en række berømte begyndelser der er gådefulde, fascinerende smukke, og som rummer resten af værkets tematik og forløb i algebraisk kort form.

De første sætninger af Sørens Kierkegaards ’Sygdommen til døden’ er en sådan sproglig og filosofisk tinde. På hvilken mange litteraturbestigere har brækket halsen.
I dette bidrag, ’Ånd i hverdagen’s første del åbner Jes Bertelsen denne teksts gåde på en selvfølgelig måde. Hvorved det viser sig at gåden handler om hvad ånd egentlig er, hvad ånd har med livets mening at gøre, og hvordan hvert enkelt menneskes måde at forholde sig til sit eget dybere væsen på kan få konstruktiv betydning for forløbet af den krise menneskeheden står i og overfor.

Dette globale perspektiv udfoldes yderligere i artiklens anden del: På hvilket trin af en mulig og nødvendig bevidsthedsudvikling befinder vi os som art?
Hvad vil der ske når de muligheder, som Kierkegaard beskriver i sin berømte indledning, bliver hver mands og kvindes eje?

Ånd i Hverdagen

af Jes Bertelsen

1. del

Jeget og selvet

Den dansker, der dybest og mest intenst har beskæftiget sig med forholdet mellem ånd og hverdag, er såmænd vores nationalfilosof Søren Kierkegaard.Hans eksistentialisme handler blandt andet om, hvordan ånd udtrykker sig, eller oftest netop ikke udtrykker sig, i den konkrete eksistens.Kierkegaard gør opmærksom på, at vores tænkning eller vores sind normalt er langt forud for vores eksistentielle hverdag. Vi har måske tanker om at sortere affald, eller et ideal om mindre forbrug og større forenkling. Måske tror vi på økologi eller grøn energi. Så i tankerne og i vores sind har vi forskellige regulerende eller principielle forestillinger, som er med til at definere vores livsanskuelse.Men, siger Kierkegaard, se på vores faktiske virkelighed. Se på hvordan vi gør i hverdagen. Og vi må meget ofte konstatere, at vores tænkning, mål og idealer er langt forud for vores eksistentielle hverdag.Om det eksistentielle aspekt af ånd er virkeliggjort, er for Kierkegaard i almindelighed derfor nøje forbundet med om “tænkningen er gennemsigtiggjort i væren”, altså at jeg gør, hvad jeg tænker, og hvad jeg siger.Men hvad er ånd?Dette spørgsmål stiller og besvarer Kierkegaard i Sygdommen til døden, en analyse af fænomenet fortvivlelse. Fortvivlelsen bliver beskrevet både psykologisk, eksistentielt og spirituelt.Teksten begynder således:

 

”Mennesket er ånd. Men hvad er ånd? Ånd er selvet. Men hvad er selvet?”

Ånd i Hverdagen er en føljeton af korte artikler om balancen mellem indre og ydre engagement: 24 artikler er skrevet af 25 forfattere der hver og én er respekteret for sin forståelse af vigtigheden af at afstemme ydre og indre bæredygtighed. Artiklerne blev publiceret ugentlig over et halvt år i perioden oktober 2016 – marts 2017.
Ånd i Hverdagen er selvstændig publikation som forfatterne har tilladt Vækstcentret at udgive for første gang.