Jes Bertelsen

Jes Bertelsen

Del på facebook / mail:

Perspektiver og inspiration

På denne side ligger materiale direkte formuleret af Vækstcentrets grundlægger og leder, Jes Bertelsen. Det giver mulighed for at få perspektiver på det syn på spiritualitet og personlig udvikling, som han står for. Siden er endvidere en platform for Jes Bertelsens direkte online kommunikation, som de to åbne breve, der adresserer COVID-19 krisen, er et eksempel på.

Derudover i kort form en essens af Jes Bertelsens forfatterskab og biografi.

For en kort historik og det idégrundlag Vækstcenteret er grundlagt på, se her.

vimeo_slides_ressourceside-slør_1920x1080-alle-forside

Jes Bertelsen om de fire meditative slør

Videouddrag fra ”VEJE MOD DET INDERSTE · efteråret 2022”

features_jes_streaming_ukraina

Jes Bertelsen om krigen i Ukraine – polarisering og projektionsmekanismer

Videouddrag fra ”VEJE MOD DET INDERSTE · forår 2022”

Jes Bertelsen og Anders Laugesen

Jes Bertelsen interviewes af Anders Laugesen

På Vækstcenteret i Nørre Snede

Skærmbillede 2022-03-10 kl. 11.39.31

Brev fra Jes om praksis og krigen i Ukraine

fra Jes Bertelsen

himmel_foto_nin

DØDSPROCESSERS SPIRITUELLE ASPEKTER

af Jes Bertelsen

IMG_1439

Åbent brev til alle praktiserende III

fra Jes Bertelsen

Den nødvendige empati

Vækstcenterets grundmodel: femkanten

Forfatterskab

Jes Bertelsen har i perioden 1972-2017 skrevet 24 bøger, spændende fra universitetstidens idéhistoriske guldmedaljeafhandling og disputats over bøger med bredere dybdepsykologiske og selvudviklingsmæssige temaer til en længere årrække hvor temaet var avancerede meditationstekster og frem til de seneste to, der er egnet for et bredere publikum.

Forfatterskabet følger de tre hovedperioder i Jes Bertelsens karriere: Årene på universitetet, etableringen og opbygningen af Vækstcenteret og retreatundervisningen.

1. UNIVERSITETSTIDEN 1970-1982

I 1978 indledte Jes Bertelsen et flerårigt undervisnings- og træningsforløb hos den irske healer Bob Moore omkring forståelse af menneskets energisystem, og på samme tid begyndte Jes Bertelsen at afholde private kurser i dybdepsykologi, drømmeforståelse og meditation.

2. ETABLERING OG OPBYGNING AF VÆKSTCENTERET 1982-1990

I 1982 udkom bogen Drømme, chakrasymboler og meditation.
Bogen er indholdmæssigt en form for bindeled mellem årene på universitetet og den nye tid med etableringen af Vækstcenteret.

3. RETREATUNDERVISNING m.m. 1990 –

Mødet med den tibetanske lama Tulku Urgyen Rinpoche i 1989 blev på mange måder skelsættende, og det fik afgørende betydning for de følgende bøger og for undervisningen, som nu i stigende omfang blev givet på retreats. Dog har Jes Bertelsen siden 2005 parallelt med retreat-aktiviteterne også medvirket i flere og bredere udadvendte aktiviter, f.eks. seminarer og konferencer koblet til foreningen Børns Livskundskab eller samarbejdet med CFIN (Center for Integreret Neurovidenskab) ved Århus Universitet om forskningen i hvordan meditation påvirker hjernen og mennesker i øvrigt.

Det er endvidere muligt at kigge nærmere på titlerne i Jes Bertelsens forfatterskab i Vækstcenterets boghandel INDBLIK BØGER.

Om Jes Bertelsen

Da Jes Bertelsen i slutningen af 1982 forlod universitetet for at danne et undervisnings- og bofællesskab i Nørre Snede, var det ud fra den erkendelse, at det var nødvendigt i praksis og sammen med andre mennesker at leve det, man tænker.

Jes Bertelsens virke er fokuseret omkring udviklingen af en pædagogik, som retter sig mod menneskets højere potentialer.
Han foretog i 1989 en rejse til Himalaya, hvor han mødte den tibetanske lærer Tulku Urgyen. Det blev begyndelsen på en intensiv læreproces, der med tiden blandt fastboende og kursister har stimuleret interessen for den egentlige meditative praksis.

Jes Bertelsen er dr. phil. i idéhistorie fra Aarhus Universitet, hvor han underviste fra 1970 til 1982. Hans forfatterskab omfatter 24 bøger, fra Kategori og afgørelse – Strukturer i Kierkegaards tænkning fra 1972 til Det drejer sig om kærlighed fra 2013.

 

JES BERTELSENS BAGGRUND
Student fra Aabenraa Statsskole juni 1965
Guldmedaljeopgave og magister i 1970, Aarhus Universitet
Undervisningsassistent og lektor på idéhistorie, Aarhus Universitet, 1970-82
Doktordisputats om bl.a. Kierkegaard, Jung og Kant, 1974
Studieophold på Junginstituttet i Schweiz, 1974-75
Grundlægger af Vækstcenteret sammen med Hanne Kizach i 1982