Del på facebook / mail:

Ånd i Hverdagen

En artikel føljeton om indre og ydre bæredygtighed

Ånd i Hverdagen er en føljeton af korte artikler om balancen mellem indre og ydre engagement – 24 artikler er skrevet af 25 forfattere der hver og én er respekteret for sin forståelse af vigtigheden af at afstemme ydre og indre bæredygtighed.

Artiklerne blev publiceret ugentlig over et halvt år i perioden oktober 2016 – marts 2017.

Læs artiklene her

Redaktionsgruppen skriver i sin indledning om projektet:

 

I sin nuværende form er vor globale civilisation ikke bæredygtig.
Det er den nødt til at blive. Den omstilling vil kræve omfattende politiske, økonomiske, videnskabelige, demografiske og forvaltningsmæssige ændringer.
Den vil også kræve indre forandringer. Bæredygtighed er også et indre fænomen.

Vi har bedt 25 personligheder, der hver og én er kendt og respekteret for et både udadvendt og indadvendt engagement, om at beskrive denne delikate balance.

Det har de gjort, i 24 vidt forskellige bidrag belyser de, under den samlende overskrift ’Ånd i hverdagen’, direkte eller indirekte, forholdet mellem indre og ydre liv i nutiden.

 

Redaktionsgruppen

Neel Fasting, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Peter Høeg.

 

Ånd i Hverdagen er selvstændig publikation som forfatterne har tilladt Vækstcentret at udgive for første gang.