Del på facebook / mail:

Arbejde med børn og unge

BL_logo_rgb_juni16

Foreningen Børns Livskundskab

Børns Livskundskab har siden foreningen blev stiftet i 2007 beskæftiget sig med spørgsmålet:

Hvad er det vigtigste og mest værdifulde vi kan gøre for børn i dag?

 

Svaret på dette spørgsmål mener vi er;

At udvikle nogle enkle redskaber som gør at børn kan blive bedre forankret inde i sig selv.

 

Vores metode og tilgang er en syntese mellem Vækstcenterpædagogikken som den folder sig ud omkring FEMKANTEN og de naturlige kompetencer og relationskompetence i den form og forståelse som Jesper Juul og Helle Jensen har udviklet.

Vi har på forskellige måder og i mange sammenhænge arbejdet med at finde modeller og redskaber der kan understøtte en udvikling i det enkelte barn og i de miljøer hvor børn opholder sig og lever.

 

Foreningens arbejde har to fokusområder:

Arbejdet med de voksne der er sammen med barnet. Et barn har brug for voksne, der selv har en god indre forankring. Når et barn bliver mødt ligeværdigt og autentisk af en voksen, der formår at rumme barnet – både det, der er svært, og det der fungerer godt – hjælper man barnet med at kunne være med sig selv. Barnets selvfølelse styrkes og evnen til også at kunne håndtere livets vanskeligheder.

Arbejdet med at lære barnet nogle simple øvelser hvor opmærksomheden vendes indad mod de naturlige kompetencer.

 

Du kan herunder finde to små øvelser du kan lave med børn. Det gælder for alle øvelserne, at de virker bedst når den voksne gør det sammen med barnet, med interesse og nysgerrig på hvordan barnet oplever øvelserne. Uden ambitioner på barnets vegne og med plads til at barnet kan udtrykke sig negativt. På den måde væves de to fokusområder sammen: barnet bliver mødt af en voksen, det bliver rummet, og samtidig lærer det at vende blikket indad mod de naturlige kompetencer.

LINK til flere øvelser for børn og voksne på foreningens hjemmeside; kom godt igang – egentræning – i klasserummet.

ØVELSER for BØRN

Elevatorøvelsen

Læg din ene hånd på panden. Hvordan mærkes det? Hvad lægger du mærke til? Er hånden kold eller varm? Mærker du hele håndfladen eller er der et mellemrum? Er det fugtigt eller tørt? Eller mærker du noget helt andet?

Læg nu din anden hånd på maven under navlen. Hvordan mærkes det? Kan du mærke hånden? Kan du mærke maven? Det kan være at du kan mærke dit åndedræt – at der er en lille bevægelse i maven?

Nu kan du undersøge om det er muligt for dig at mærke begge hænder på én gang. Hånden på panden og hånden på maven.

 

Når du har gjort dette nogle gange kan øvelsen udvides.

 

Mens du har dine hænder på panden og maven kan du flytte din opmærksomhed til dit åndedræt. Du behøver ikke at gøre andet end at lægge mærke til at du trækker vejret og samtidig undersøge med din opmærksomhed hvordan det mærkes.

Efter lidt tid kan du igen flytte opmærksomheden til hoved og mave og se om det er muligt at mærke åndedrættet samtidig med at du mærker hoved og mave.

Du kan igen udvide øvelsen så du på indåndingen flytter opmærksomheden fra panden/hovedet til maven og på udånding fra maven til hovedet.

Du tager en elevatortur ned i maven på indånding og op igen på udånding.

En du holder af

Læg den ene hånd på hjertet og læg den anden hånd ovenpå.

Mærk hvor hånden møder brystet. Hvad mærker du? Det kan være at du mærker hvordan brystet hæver og sænker sig? Det kan være du mærke hjertet slå mod dine hænder? Kan du høre hjertet slå?

Du kan nu undersøge hvordan det er at mærke hjertet indefra. Hvordan mærkes det? Kan du mærke en stemning? Er der en følelse? Kan du mærke noget fysisk? Er temperaturen anderledes eller den samme som i resten af kroppen? Eller mærker du noget helt andet?

Der er ingen regler for hvordan det skal mærkes. Hvis du ikke mærker noget er det helt fint. Det vigtige er at du vender opmærksomheden mod hjertet.

 

Vi skal nu lave en lille hjerteøvelse.

Du kan starte med at tænke på en, som du holder af. Det kan være en forælder, et andet familiemedlem eller en ven. En som betyder noget for dig og som du holder af. Det kan også være et dyr du holder af og som betyder noget for dig.

Måske er det svært for dig at vælge én – så kan du lave øvelsen flere gange, hvor du tænker og mærker forskellige mennesker eller dyr som du holder af.

Læg nu mærke til hvilke følelser eller stemninger der opstår, når du tænker på personen eller dyret. Hvor kan du mærke de følelser? Og hvordan mærkes de? Der er ingen krav til, at man skal føle noget specifikt eller at man skal føle rigtig meget. Det er en undersøgelse. Hvad sker der, når jeg tænker på en, jeg holder af.

Hvis det føles okay for dig, kan du forestille dig, at de sansninger du måske har mærket omkring hjertet spreder sig ud i hele kroppen, ned til fødderne og ud i fingerspidserne og op til hårrødderne.

Hvordan mærkes det? Sid et øjeblik i denne stemning, hvad end den måtte være.

Foreningen Børns Livskundskab

En lille non-profit organisation, der arbejder på at fremme børns muligheder for at bevare kontakten til sig selv og deres egen indre dømmekraft i en hverdag med mange krav og indtryk. Børns Livskundskabs vision er at skabe et læringsmiljø hvori evnen til selvberoenhed og empati kan trænes og udvikles. Gå til webside.