Del på facebook / mail:

Brev fra Jes om praksis og krigen i Ukraine

Kære praktiserende

Der er kommet spørgsmål om relevant praksis i forhold til situationen i Ukraine.

Der er måske især tre forhold at arbejde med:

  • Medfølelsen med de ukrainske soldater og civile – og medfølelse med de russiske soldater.
  • Spørgsmålet om hvordan man selv – og verden – stiller sig til Putin.
  • Betydningen af at give plads til også hvad Vesten måtte have af andel i denne ulykkelige situation.

Vi kan generere og praktisere medfølelse i forhold til de ukrainske soldater og civile der lider – og dør – i forbindelse med kamphandlingerne.

Her er det væsentligt også at inkludere de russiske soldater – deres lidelse og deres døde. De er sendt i kamp mod, hvad der betragtes som et broderfolk – flere millioner indbyggere i Ukraine er nært beslægtede med russere. Mange af de russiske soldater lider ved at skulle kæmpe mod deres ukrainske med russere.

Det andet forhold er Putin.

Her er der to tydelige underpunkter:

Det første er at som det er i øjeblikket på kloden, bliver Putin et arketypisk symbol for ondskab (à la Hitler, djævelen, Sauron fra Ringenes Herre).

Mange mennesker (velsagtens mere end 500 millioner) projicerer disse skyggebilleder på ham. Det vil næppe befordre de-eskalationen i konflikten.

I den forbindelse ville det formentligt være gavnligt, hvis så mange som muligt ville prøve at arbejde med almindelig skyggemeditation i forhold til Putin. Ved at undersøge hvad det er man især reagerer mod med vrede, angst, afstand. Og derfra finde det tilsvarende – naturligvis nedskaleret – i ens egen emotionelle skygge. Så man kunne befri Putin for de få milligram negativitet, der kommer fra én selv.

Det andet er her en nuancering og adskillelse af mennesket Putin fra den mørke, arketypiske, kollektive rolle, som jo altid vil tilhøre vores menneskelige fællesskab som en uundgåelig og nok nødvendig opgave (tænk på Saddam Hussein, Osama Bin Laden etc.).

Det tredje forhold er enkelt og kompliceret på samme tid:

I en konflikt har begge parter ansvar – og hvad har vi i Vesten bidraget med i opbygningen af denne globale konflikt?

Jeg håber at disse antydninger måske kan inspirere ind i medfølelsens praksis i forhold til krigen og lidelsen.

 

Hjertelige hilsner

Jes