VÆKSTCENTERETS BOGHANDEL

INDBLIKBØGER

Essensen

om ESSENSEN

'Essensen' er titlen på en ny, netop udkommet, bog af Jes Bertelsen. På sin helt egen, på én gang koncentreret intense og letlæste måde, rummer den en sammenfatning af hele Jes' undervisning i bevidsthedens væsen.
Fra spørgsmålet om hvad der er kernen i de spirituelle impulser der med kraftige effekter når Vesten i disse år, bevæger bogen sig ind i en direkte undervisning i hvad fordybelse egentlig er.
Teksten er i en vis forstand én lang, flydende, på én gang alvorlig og humoristisk, fortættet og fjerlet, instruktion i hvordan man nærmer sig bevidsthedens essens.

SVT_cover_final_forside-kopi

om SPIRITUALTIET I VOR TID

Med baggrund i sin egen mangeårige praksis og undervisning – både live og i sit forfatterskab – har Jens-Erik Risom skrevet denne omfattende introduktion til, og lærebog i, den spirituelle og eksistentielle pædagogik som er formuleret af Jes Bertelsen. Og gennemprøvet, erfaret og udfoldet af mennesker på og i tilknytning til Vækstcenteret. Herunder ikke mindst af Jens-Erik Risom selv.

For første gang har vi her – hvad mange i årevis har efterspurgt og ønsket – en grundbog i hvad der kaldes Vækstcenter-pædagogikken.

Om sammenhængen mellem 'Essensen' og 'Spiritualitet i vor tid'

Hvis det er et tilfælde at disse to bøger udkommer samtidigt, er det et lykkeligt sammentræf. På en helt særlig måde supplerer de hinanden: Hvor 'Essensen' på én gang fjerlet og helt direkte peger ind mod bevidsthedens kilde, mod det absolutte, der bygger 'Spiritualitet i vor tid' metodisk og trinvist det grundlag op som al højere træning må hvile på hvis den skal være balanceret.