Del på facebook / mail:

En indre øvelsessekvens

I anledning af Corona-pandemien

Anledningen til denne indre øvelse er den aktuelle krisetilstand, der influerer hver af os personligt, i grupper, fællesskaber, hele samfund og globalt.

Øvelsen hviler i et helhedsorienteret verdensbillede, beskrevet i Jes Bertelsens omfattende forfatterskab, konkret udfoldet på Vækstcenteret siden 1982 og løbende formidlet herfra. I dette spirituelle verdensbillede danner det enkelte menneske med sine ressourcer og udfordringer et sammenhængende, bæredygtigt system. Tilsammen danner vi større systemer og helheder, grupper og fællesskaber. I sidste ende gør det os til medansvarlige medborgere i det store menneskelige, globale økosystem.

Fokus i denne indre øvelse er på centrering, og på afbalancering af ressourcer såvel som udfordringer, og dermed på integration af modsætninger i helheder. Det handler dermed også om at aktivere et større spirituelt perspektiv i den nuværende situation.

Igennem hele øvelsessekvensen arbejder man med en meditativ indstilling, dvs. med opmærksomheden neutralt at iagttage kroppens reaktioner, følelser, indre billeder, tanker, m.m. Ikke-identisk med indholdet i oplevelsen, ikke-vurderende, hvad der er godt eller skidt.

Med andre ord: at være vidne til dét, der spontant manifesterer sig i bevidstheden.

Den indre øvelsessekvens har fire led: et individuelt, et relationelt og et kollektivt niveau, afsluttende med en videregivelse til andre. Som en indledning og et afsæt til de næste 10-15 minutter, tag kontakt til kroppen og kom til stede i den: sørg for at du sidder godt, afspændt og dybt i din kropslighed, gerne med rygraden lodret. Mærk også åndedrættets livgivende rytme.

Individuelt-personligt niveau

Undersøg hvilke stærke følelser som er fremkaldt af krisesituationen. Mærk konkret først dét, du dybest set har tillid til, dét der for dig kan bære igennem det svære, når alt kommer til alt.

Find dernæst den uro, bekymring eller angst, der for dig personligt opstår ved at stå overfor afsavn, smitte, sygdom, tab af nære – og mulig egen død.

Tag også kontakt til den skygge, du evt. kaster på andre, dvs. de negative følelser og tanker, du kan have om andre: Mennesker, der opfører sig anderledes, ikke tager hensyn, hamstrer, ikke tager krisen, anbefalingerne og forbuddene alvorligt, m.m.

Afslut med samtidig at aktivere det personligt ressourcefyldte og det udfordrende og fornem en balance heri omkring et centrum i dig selv.

Gruppe-samfund niveau

Tag først kontakt med de ressourcer, du oplever i den gruppe af mennesker og det samfund, du selv er en del af:
Opmærksomheden og hjælpsomheden i forhold til hinanden, samhørigheden, værdien i nye relationer og samværsformer, m.m. Mærk og føl det konkret.

Dernæst se dét i øjnene, som du oplever udfordrende, urovækkende eller skræmmende i grupper af mennesker og det samfund, du er en del af.

Afslutningsvis tag samtidig kontakt med både det ressourcefyldte og det udfordrende, igen for at træne at holde balancen i krisesituationen i et større relationelt felt.

Kollektivt-globalt niveau

Udvid nu perspektivet til at omfatte hele klodens omfattende pandemi og den store fællesmenneskelige krise.

Føl og se ind i de nye, konstruktive og tillidvækkende muligheder, som pandemien aktiverer globalt.

Føl og se også på de udfordringer, alvorlige konsekvenser og dramatiske sammenbrud denne krise har født.

Bidrag med din medansvarlighed og afbalancering af den globale krise med denne indstilling: Hold i dit opmærksomhedsrum kontakt med både det tillidvækkende og det udfordrende i det store globale perspektiv, mens du er forankret og hviler i sansningen af eller forestillingen om dét, der for dig danner centrum i dette store spænd.

Videregivelse fra hjertet

Dette sidste fokus handler om at give videre fra dit eget overskud og din egen hjertekontakt til andre mennesker og levende liv. Hav særlig opmærksomhed på dem, der lider og bekymrer sig, og inkluder også dem, som under krisen – som du oplever det – handler skadeligt eller krænkende mod andre.

Tag afsæt i den konkrete kærlighed og hjertelighed, som du kender fra dit liv i de relationer, hvor dit hjerte har været mest berørt og åbent.

Man kan udføre denne sidste del struktureret i tre ringe:
Først giv til de personligt nærmeste, dem du har tættest på i dit liv.

Udvid dernæst hjertefølelsen til en større kreds, du kender, til grupper af mennesker og hele samfundet.

Afslut med en forestilling om, at du med dit hjerte-overskud kan give ud til hele kloden med alle mennesker og alt det levende.

 

Vækstcenteret

marts 2020

Øvelsesekvensen guidet af Erik Elnegaard, underviser på Vækstcenteret

TID: 9:11 min