Del på facebook / mail:

Jes Bertelsen om krigen i Ukraine – polarisering og projektionsmekanismer

Videoen viser et uddrag fra ”VEJE MOD DET INDERSTE · forår 2022”, en halvanden times streamet undervisning med Jes Bertelsen på Vækstcenteret fra marts 2022.

Undervisningen tog udgangspunkt i et aktuelt tema, nemlig krigen i Ukraine. Jes Bertelsen peger bl.a. på, hvordan den enkelte kan skabe større klarhed i sig selv i forhold til den polarisering og de projektionsmekanismer, der uvægerligt kommer i spil i en krigssituation.