Det er en stor glæde for os, at vi igen kan åbne døren for vores kursister og gæster.

Corona har sat sit præg på os som på resten af samfundet. En stor del af herboende har samlet sig, med afstand og under forsvarlige forhold, i salene og på gårdspladsen: Vækstcenterets hjerteslag, de regelmæssige daglige meditationer, har fundet sted hver dag. Denne rytme, som har været her siden 1982, har ind imellem kunnet givet en fornemmelse af centrering, ro og et større perspektiv, som vi og verden omkring os har så meget brug for.

Jes Bertelsen holdt i foråret et tremåneders superviseret retreat for en gruppe praktiserende ved Limfjorden; det begyndte før Corona-udbruddet, og hele gruppen holdt sig i fuldstændig isolation de tre måneder. Dette intense retreat kunne man udefra vælge at forholde sig til som et Orkanens øje. Fra retreatet sendte Jes tre praksis-tekster i anledning af Corona-epidemien.

I programmet finder du undervisning både for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning. Man kan følge kurser her og med den bagage gå videre andre steder; man kan også se dem som en vej længere ind i Vækstcenterets meditative og eksistentielle livspraksis.

Undervisningen varetages af de faste undervisere og gæstelærere. På Vækstcenterkurserne er et det en præmis, at de faste undervisere – udover at have basis i hver sin spidskompetence – samtidig forholder sig til og underviser ud fra den fælles træning og grundlaget i Vækstcenterets pædagogik og læresystem.
Fælles for underviserne er også, at de selv dagligt arbejder med og har årelang erfaring i det, de underviser i. Og at alle modtager undervisning fra Jes.

Når du ser kurserne igennem, vil du finde enkeltstående kurser, forløb og retreats. Undervisningen finder sted både på Vækstcenteret og på retreatstedet ved Limfjorden.

UNDERVISNING med JES BERTELSEN

I oktober afholder Jes m.fl. et stort kursus FEJRING 14.-17. oktober 2020 i Nørre-Snede Hallen. Det er en fejring og en samling af mange praktiserende, som gennem årene har forholdt sig til Vækstcentret. Man har mulighed for at søge om deltagelse, hvis man har en daglig praksis.

Senere i november holder Jes et kort retreat på retreatstedet ved Limfjorden: Fordybelse i den spirituelle organismes kerneprocesser.

Også i november tilbyder en gruppe undervisere et nyt forløb, Ungdom og meditativ praksis 1-4, for unge mellem 15 og 35 år. Jes vil undervise en formiddag i hver af weekenderne.

SAKI SANTORELLI

Vi er glade for igen at kunne byde velkommen til vores gæstelærer Saki Santorelli, der følger sin tidligere undervisning op med kurset Polishing the Mirror of the Heart.

Under normale forhold vil frokost og aftensmad tilberedes og serveres for kursusdeltagere i Porthuset. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet, dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget for kursusaktiviteten og hele centeret.
Men i denne tid, hvor man langsomt åbner for større forsamlinger – med afstand, sprit, nys og host i ærme – indretter vi os fra kursus til kursus ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger. Kursusdeltagerne får brev på forhånd om, hvordan vi sørger for forplejningen, og om hvordan vi håndterer regler og anbefalinger fra myndighederne.

Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid. Man kan finde forskellige muligheder i programmet under Kurser – Logi.
Kommer man i bil, er der to parkeringspladser. Én ved selve gården på Rørbækvej 10, og en anden på Solbakkevej 15.
Det er ikke tilladt at parkere på kirkens parkeringsplads, og af hensyn til trafiksikkerheden heller ikke langs den smalle Rørbækvej.

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.