Del på facebook / mail:

DEJLIG er JORDEN

Share on Facebook Share on Email

LYDBIBLIOTEK

Dejlig er jorden er – både som bog og som den undervisning der nu lægges ud – båret af både en alarmeret årvågenhed og en basal optimisme i forhold til de globale kriser vi i disse år ser accelerere og fordybes. Jes beskriver hovedtræk af både disse udfordringers ydre og indre side. Den ydre side, de teknologiske, økonomiske og administrative tiltag der er nødvendige, må suppleres med en forståelse af at bæredygtighed også har en indre side. At de faktorer der har skabt overforbruget og den på fossile brændstoffer baserede vækstøkonomi, er båret af mennesker. At der bag rovdrift på den ydre natur, ligger rovdrift på vores eget indre. Og at de løfterige muligheder for at gøre hvad der gøres skal, ikke kun ligger i alt det vi kan, alt det vi har, og alt det vi véd om hvordan vi ændrer den ydre verden. Mulighederne ligger også i hvad vi kan og véd i forhold til direkte at møde og arbejde med vores indre ressourcer: Med vores medfødte talent for nærvær og empati.

Den undervisning der her lægges ud, beskriver og giver konkrete forslag til hvordan vi kan give plads til og kultivere disse medfødte talenter. Hvordan det er muligt at indvæve hvad vi takket være videnskaben i dag véd om biosfæren og dens delikate balancer, direkte ind i vores praksis. Hvordan det er muligt meditativt og ligetil at kontakte vores egen, stoflige, hjerte- og bevidsthedsmæssige forbindelse til vores omgivelser og give plads og næring til den direkte oplevelse af: Vi er selv jorden, vi er selv medmenneskene. Vi er på en direkte og ligetil måde på én gang enestående individer – og del af helheden.

 

Lyt til Jes her:

DEL 1 • Pres på kloden: del1 >>
DEL 2 • Pres på kloden: del 2 >>
DEL 3 • Pres på kloden: del 3 >>
DEL 4 • Verdensbilleder i farver >>
DEL 5 • Empati, nærvær og vågenhed – et globalt perspektiv >>
DEL 6 • Den almindelige vågenhed >>
DEL 7 • At lade opmærksomhed og bevidsthedsvidde mødes >>
DEL 8 • At se mod fremtiden >>

Del 1

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

Vi er indsat i en helhed af ubegribelig skønhed

Vækstcenteret · Pres på kloden, del 1 – 19/9 2015

`Jorden mindede os om et stykke julepynt ophængt i rummets mørke. Efterhånden som vi bevægede os længere og længere ud i rummet, formindskedes den. Til sidst var den på størrelse med en marmorkugle, den smukkeste marmorkugle du kan forestille dig. Denne smukke, varme, levende genstand så så skrøbelig ud, så delikat som kunne den, bare du rørte den med en finger, krølle sammen og falde fra hinanden.

Læs mere >> Expand

Dette syn vil uundgåeligt forandre os. Få os til at værdsætte Guds skaberunder. Få os til at værdsætte Gud.’

Med disse ord beskriver astronauten James Irwin sin oplevelse af jorden set fra rummet.

Citatet er fra bogen The Home Planet der samler astronauters billeder fra og udsagn om oplevelsen af at se tilbage på vores planet fra rummet.

I denne undervisning fra kurset Dejlig er jorden tager Jes Bertelsen udgangspunkt i denne bog, i skønheden i dens udsagn og billeder.

Disse oplevelser og dokumentationer af den globale helhed vi er en del af, er, siger Jes, nu for første gang alment tilgængelige.

Fra historien har vi, fra de store mystikere, beretninger om visioner der ser menneskeheden og dens omverden som ét. Men disse syner har været forbeholdt de få. Med billeder af jorden fra rummet er de blevet vores fælles eje.

Vi har, siger Jes Bertelsen, som menneskehed nået en grænse. For fejringen og udfoldelsen af egokræfterne, for verdenshistoriens ’emotionelle opera.’ Og han fortsætter.

‘Vi er ved at forstå at nu er det alvor’

‘Menneskehedens næste, nødvendige, trin vil være forankret i empatiske kvaliteter. Hvis vi skal overleve.

‘Denne historiske fase er risikabel – og uhyre interessant’.

‘Jeg er optimist – jeg tror det vil lykkes for os’

I denne korte sammenfatning opregner Jes alvoren i den situation vi står overfor, dens årsager og den mulige udvej: Det globale spring i empati.

Og den betydning som billedet af jorden set fra rummet kan få i den proces.

Del 2

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

Vi er indsat i en helhed af ubegribelig skønhed

Vækstcenteret · Pres på kloden, del 2 – 19/9 2015

Betingelsen for at menneskeheden kan tage det næste skridt og dermed komme gennem de globale kriser der i disse år tager til, er at vi tager ansvar for også det indre affald. For også det i os selv som svarer til den ydre verdens kriser.

Jes Bertelsen beskriver vigtigheden af at vi forsøger at bringe vores egen indsigt i nødvendigheden af ydre forandring i overensstemmelse med vores handlinger. At følelsen af nødvendigheden af et spring i empati bliver bragt i samklang med vores faktiske liv.

Og han gør klar hvor langt vi – endnu – som menneskehed er fra denne forståelse

Del 3

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

Vi er indsat i en helhed af ubegribelig skønhed

Vækstcenteret · Pres på kloden, del 3 – 19/9 2015

I denne undervisning instruerer Jes Bertelsen i en række enkle meditationer der direkte forbinder vores oplevelse af os selv med sansningen og billederne af biosfæren. Øvelser der bygger på sammenhængen mellem vores kropsbevidsthed og bevidstheden om jorden som stof. På vores oplevelse af åndedrættet og vores fornemmelse for den atmosfæriske lufts kostbarhed. Og på vores direkte erfaring af vandets betydning for vores egen overlevelse og de store globale væskecykler.

Del 4

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

Verdensbilledet farver

Vækstcenteret · Verdensbilledet farver • DEL4 • 19/9 2015

Hvad ser en kristen mystiker som i 1100tallet i sin hule eller klostercelle åbner til højere bevidsthedstilstande?

Hvad oplever en buddhistisk praktiserende som på samme tidspunkt i en hule i Himalaya får kontakt til de indre planer?

Hvad oplever en sufidervish? Eller en viking der i 600tallet praktiserer inden for den norrøne shamanisme?

I denne korte undervisningssesssion beskriver Jes Bertelsen hvordan bevidsthedsåbninger farves af den kultur de finder sted i. Hvordan det først er når praksis når den oplyste enhedsbevidsthed, at den bryder igennem alle historiske og samfundsmæssige slør.

Del 5

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

Empati, nærvær og vågenhed – et globalt perspektiv

Vækstcenteret · Globalt perspektiv • DEL5 • 20/9 2015

Der er, i mahayanabuddhismen, en beskrivelse af hvordan den spirituelle undervisning ligger på en skala:

Det ene yderpunkt er at underviseren inspirerer 1000 mennesker til at tage ét udviklingsskridt.

Det andet yderpunkt er at instruktionen sigter på at få ét menneske til at tage 1000 skridt mod fordybelse.

Vækstcenteret har forsøgt – på vores begynderniveau – at udnytte begge muligheder.

Hvad kloden først og fremmest har brug for, hvis de stadig hyppigere og dybere kriser skal imødegås, ligger i den ovennævnte skalas indledende trin: Der er brug for at rigtig mange, millioner af mennesker, forstår betydningen af indre øvelser. Menneskeheden har brug for empati, nærvær og vågenhed. Ud af disse kvaliteter vokser en naturlig etik der vil støtte den omfordeling af ressourcer og den globale medfølelse og ansvarlighed der er brug for.

Del 6

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

Den almindelige vågenhed

Vækstcenteret · Vågenhed • DEL6 • 20/9 2015

I denne session føres vi, fra den foregående undervisning i denne serie, længere ind mod bevidsthedens kilde.

Jes Bertelsen beskriver her hvordan bevidstheden kan siges at have to aspekter:
Den naturligt varige vågenheds vidde.
Og den fokuserende, delvis viljesbestemte opmærksomheds stråleformede præcision.

Vågenhedsvidden tændes af sig selv når vi vågner om morgenen og varer derefter, uden vi selv skal gøre noget for at understøtte den, véd indtil vi, 12 eller 16 eller 18 timer, senere falder i søvn. Den fokuserede opmærksomhed derimod er som en stavlygte, den kan tændes og rettes, viljesbestemt, mod et objekt.

Når bevidstheden fokuseres, tabes vores viden om dens rumlignende karakter. Således sker vores konstante opmærksomhed på os selv, vores personlighed og dens behov i en bortvendthed fra vidden.

Dybere praksis drejer sig om at genopdage vågenhedens rumlige åbenhed.
Himmelrumspraksis, skygazing, støtter denne genopdagelse.

Del 7

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

At lade opmærksomhed og bevidsthedsvidde mødes

Vækstcenteret · Praksisøvelse • DEL7 • 20/9 2015 Vi sidder på kloden. Dette er ikke en fantasi, det er virkeligt. Ved at begynde at inddrage Moder Jord i vores praksis gør vi den globale bevidsthed konkret.’
Sådan indleder Jes Bertelsen denne session. Og han fortsætter med at opsummere de tidligere trin i forløbet ‘Dejlig er jorden’: Visualiseringen af elementerne i biosfæren – og inddragelsen af vidden og opmærksomheden. Derefter fortsætter instruktionen med en beskrivelse af to fundamentale aspekter af bevidstheden: Selve vågenheden og den fokuserede opmærksomhed.
Jes beskriver hvordan der med vågenheden som sådan menes den helt almindelige vågentilstand vi vågner til om morgenen.
Den tilstand er så selvfølgelig at vi oftest ikke undrer os over den og derfor ikke undersøger den nærmere. Men en sådan undersøgelse kan være værdifuld.
Alt hvad den kræver, siger Jes, er at vi vender vores opmærksomhed mod vågenhedensrummet og ikke, som det er vores sædvane, mod dette rums indhold. Som typisk kan være sprog, tanker, billeder, erindringer, sansninger og kropsfornemmelser.

Vores opmærksomhed er som en stavlygte: Den kan samles og som en stråle rettes mod noget.

Dette ‘noget’ er i denne øvelse selve vågenheden. Ikke de ovenfor nævnte formdannelser, som tanker, sansninger og så videre, men selve vågenhedsvidden.

Denne praksis, som i guidningen foldes detaljeret ud, er, siges det, en dyb strategi der peger ind mod bevidsthedens essens.

Del 8

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

At se mod fremtiden

Vækstcenteret · Fremtiden • DEL8 • 20/9 2015

Jes Bertelsen udtrykker i dette, afsluttende og ottende, afsnit af undervisningsforløbet ‘Dejlig er jorden’, en forsigtig optimisme. Som henter næring fra den lange række af ungdomskurser der har været afholdt på Vækstcenteret.

Jes Bertelsen beskriver hvordan man, støttet af praksis, kan danne sig billeder af fremtiden. Hvordan tiden ikke kun er lineært fremadskridende som vi er vant til at mene, men også har en karakter af samtidighed hvori fremtiden kan siges at berøre nuet og dermed blive tilgængelig.

Et sådant kig ind i det der skal komme, kan, siges det, give anledning til optimisme. Det ser ud til at menneskeheden nærmer sig en forståelse af nødvendigheden af at udvikle empati. Og af at denne dybere, naturlige samhørighed ikke kommer af kun sig selv, men skal støttes ved en eller anden form for indre træning.

<< TILBAGE LYDBIBLIOTEK