Del på facebook / mail:

DEJLIG er JORDEN

LYDBIBLIOTEK

Dejlig er jorden er – både som bog og som den undervisning der nu lægges ud – båret af både en alarmeret årvågenhed og en basal optimisme i forhold til de globale kriser vi i disse år ser accelerere og fordybes. Jes beskriver hovedtræk af både disse udfordringers ydre og indre side. Den ydre side, de teknologiske, økonomiske og administrative tiltag der er nødvendige, må suppleres med en forståelse af at bæredygtighed også har en indre side. At de faktorer der har skabt overforbruget og den på fossile brændstoffer baserede vækstøkonomi, er båret af mennesker. At der bag rovdrift på den ydre natur, ligger rovdrift på vores eget indre. Og at de løfterige muligheder for at gøre hvad der gøres skal, ikke kun ligger i alt det vi kan, alt det vi har, og alt det vi véd om hvordan vi ændrer den ydre verden. Mulighederne ligger også i hvad vi kan og véd i forhold til direkte at møde og arbejde med vores indre ressourcer: Med vores medfødte talent for nærvær og empati.

Den undervisning der her lægges ud, beskriver og giver konkrete forslag til hvordan vi kan give plads til og kultivere disse medfødte talenter. Hvordan det er muligt at indvæve hvad vi takket være videnskaben i dag véd om biosfæren og dens delikate balancer, direkte ind i vores praksis. Hvordan det er muligt meditativt og ligetil at kontakte vores egen, stoflige, hjerte- og bevidsthedsmæssige forbindelse til vores omgivelser og give plads og næring til den direkte oplevelse af: Vi er selv jorden, vi er selv medmenneskene. Vi er på en direkte og ligetil måde på én gang enestående individer – og del af helheden.

Lyt til Jes her.

 

Del 1

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

'Vi er indsat i en helhed af ubegribelig skønhed'

`Jorden mindede os om et stykke julepynt ophængt i rummets mørke. Efterhånden som vi bevægede os længere og længere ud i rummet, formindskedes den. Til sidst var den på størrelse med en marmorkugle, den smukkeste marmorkugle du kan forestille dig. Denne smukke, varme, levende genstand så så skrøbelig ud, så delikat som kunne den, bare du rørte den med en finger, krølle sammen og falde fra hinanden.

Dette syn vil uundgåeligt forandre os. Få os til at værdsætte Guds skaberunder. Få os til at værdsætte Gud.'

Del 2

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

'Vi er indsat i en helhed af ubegribelig skønhed'

Betingelsen for at menneskeheden kan tage det næste skridt og dermed komme gennem de globale kriser der i disse år tager til, er at vi tager ansvar for også det indre affald. For også det i os selv som svarer til den ydre verdens kriser.

Jes Bertelsen beskriver vigtigheden af at vi forsøger at bringe vores egen indsigt i nødvendigheden af ydre forandring i overensstemmelse med vores handlinger. At følelsen af nødvendigheden af et spring i empati bliver bragt i samklang med vores faktiske liv.

Og han gør klar hvor langt vi – endnu – som menneskehed er fra denne forståelse

Del 3

DEJLIG er JORDEN
med Jes Bertelsen

'Vi er indsat i en helhed af ubegribelig skønhed'

I denne undervisning instruerer Jes Bertelsen i en række enkle meditationer der direkte forbinder vores oplevelse af os selv med sansningen og billederne af biosfæren. Øvelser der bygger på sammenhængen mellem vores kropsbevidsthed og bevidstheden om jorden som stof. På vores oplevelse af åndedrættet og vores fornemmelse for den atmosfæriske lufts kostbarhed. Og på vores direkte erfaring af vandets betydning for vores egen overlevelse og de store globale væskecykler.