Del på facebook / mail:

Dejlig er jorden

"De spirituelle systemer og den måde man har praktiseret på tidligere har ikke været forbundet med en global forståelse… Meget få steder har det været forbundet, men ellers er den spirituelle praksis og den eksistentielle praksis der følger med og den etik der er udviklet meget mere lokal i sit væsen…  I vor tid og fremad [vil] en spirituel praksis der ikke er global i sit sigte ikke være adækvat. Vi kan ikke nøjes med en lokalt forankret praksis!"

Jes Bertelsen – fra Dejlig er Jorden

Jes Bertelsen om det globale perspektiv

I dette klip fra åbningen af kurset 'Dejlig er jorden' gennemgår Jes Bertelsen nogle tidlige markeringer af et vågnende globalt perspektiv hos Schiller/Beethoven, Mozart og Kant. Selvom vi i dag tilegner os en forståelse af kloden og det globale perspektiv gennem internettet og billeder af jorden set fra rummet, er det noget helt nyt i menneskehedens historie. Jes peger på at vores mentale forståelse af det globale, næppe er særligt dybt integreret med vores direkte sansning – og derfor måske heller ikke med vores spirituelle praksis. Kursusprogram som pdf.

I den sidste del af lydoptagelsen foreslår han en enkel øvelse til at integrere det globale perspektiv dybere.

Lydoptagelse fra Dejlig er Jorden – Jes Bertelsen
TID: 27:45 min

Kurserne "Dejlig er jorden?" blev afholdt på Vækstcenteret i efteråret 2015 og danner grundlag for bogen Dejlig er jorden – Et essay om global verdensanskuelse.

I klippet omtaler Jes den blide og mere kontemplative adagio fra Ludvig van Beethovens ellers så voldsomme 9. symfoni og teksten, der er baseret på Schillers digt: Ode til Glæden (dansk gendigtning af Schillers digt). Desuden nævnes den amerikanske myteforsker Joseph Campbell. Her citeret fra den engelske udgave af Mytens Magt:

 

Når man ser jorden fra månen ser man ingen inddelinger.
Der er ingen nationer eller stater.
Det er måske den kommende mytologis symbol.

Joseph Campbell
_TM18944

dr.phil. i idéhistorie

Jes Bertelsen dannede undervisnings- og bofællesskabet Vækstcenteret i 1982 ud fra en erkendelse, at det var nødvendigt i praksis og sammen med andre mennesker, at leve det, man tænker. Hans virke er fokuseret omkring udviklingen af en pædagogik, som retter sig mod menneskets højere potentialer. Han foretog i 1989 en rejse til Himalaya, hvor han mødte den tibetanske lærer Tulku Urgyen. Det blev begyndelsen på en intensiv læreproces, der med tiden blandt fastboende og kursister har stimuleret interessen for en dybere meditative praksis.